SCA Tools

Open Source Compliance tools ($$$):

Open Source compliance checking wordt steeds meer een onderdeel van Software Composition Analysis (SCA) tools, die je helpen de Software-Bill-of-Materials (SBoM) te maken.

Naast license compliance is veelal security in Open Source third-party code de belangrijkste andere pijler van SCA tools.

Open Source Compliance tools (free)

Licenties

Standaarden

Analisten

Links